Indmeldelse til skoleåret 2022/23 - 26. årgang

Elevinformation

Elevens fornavn
Elevens efternavn (og mellemnavn)
CPR-nummer - CPR-nummeret håndteres fortroligt og via en sikker krypteret forbindelse.
-
Adresse
Postnummer
By
Kommune:
Land
Telefonnummer
E-mail
Tidligere skole
Ønsket klassetrin

Kontaktinformation på forældre

Kontaktmail - Al kommunikation vedr. jeres tilmelding vil blive sendt til denne mailadresse.
Hvem har forældremyndigheden og skal tilføjes til tilmeldingen?

Kontaktinformation på mor

Fornavn
Efternavn
CPR-nummer - CPR-nummeret håndteres fortroligt og via en sikker krypteret forbindelse.
-
Adresse
Postnummer
By
Land
Telefon
E-mail

Kontaktinformation på far

Fornavn
Efternavn
CPR-nummer - CPR-nummeret håndteres fortroligt og via en sikker krypteret forbindelse.
-
Adresse
Postnummer
By
Land
Telefon
E-mail

Særlige behov

Særlige behov (valgfri)
Har du fysisk/psykisk handicap? (valgfri)

I forbindelse med indmeldelsen opkræves et indmeldelsesgebyr på 1.500 kr., som ikke tilbagebetales.
Når I har trykket "Send tilmelding", så vil I blive sendt videre til et betalings-site.